ga naar homepagina

3 Octoberstraat 11
2313 ZL Leiden
tel. 071 - 5131024
fax 071 - 5125846

  Formulieren
   
Ben Vroom maakt formulieren die zéér

* gebruiksvriendelijk zijn
* goed ingevuld worden
* goed ogen en aangenaam zijn in het gebruik
* positief bijdragen aan het imago van de organisatie
* goed te verwerken zijn

Inhoudsanalyse, tekst en vorm dragen samen bij tot een hoog invulgemak, een hoge invulbereidheid en een lage foutscore, dus tot een zo efficiënt mogelijke gegevensaanlevering.
Wij werken vanuit het principe van optimale interactiviteit: de gebruiker krijgt alleen de op hem van toepassing zijnde vragen en krijgt uitleg, toelichtingen en invulinstructies op het moment dat hij die nodig heeft, dus niet eerder of later. Hij wordt in korte zinnen en alledaagse taal te woord gestaan, in vragen en begeleidende tekst. Zo wordt de invulinspanning tot het minimum gereduceerd, evenals de kans op fouten.

Nadere informatie over formulieren:


Geef uw reactie